top of page

קבוצת תירגול למטפלים/ות בפסיכותרפיה גופנית


איך המטופלת חווה את גופה?

מה אם פתאום תהיה הצפה רגשית?

מה אם המטופל יאבד שליטה?