top of page

פרק ההקדמה מתוך "Joy" מאת ד"ר אלכסנדר לואן / תרגום: יניב גפנר

פרק ההקדמה מתוך המהדורה העברית של הספר "Joy: The Surrender to the Body and to Life"

מאת ד"ר אלכסנדר לואן אשר תצא בקרוב לאור

עברו ארבעים ושמונה שנים מאז קיבלתי את המטופל הראשון שלי. זה היה זמן קצר לאחר שהשלמתי את הטיפול שלי אצל ווילהלם רייך. באותה התקופה, עבודתו של רייך התפרסמה וייצרה ביקוש לסוג זה של טיפול. מאחר והיו מאט מאוד מטפלים שהוכשרו בגישתו לטיפול, הייתי מבוקש למרות שבזמנו עדיין לא הייתי רופא. כמטפל מתחיל גביתי מן המטופל הראשון שלי סכום של $2 לשעה, מה שנחשב סכום נמוך גם אז. אבל כשאני מביט לאחור אל החוויה המוקדמת הזו, ספק אם הייתי שווה גם את הסכום הזה. לא היה לי מושג על עומק וחומרת ההפרעה המכאיבה לכל כך הרבה אנשים בתרבות שלנו – הדיכאון, החרדה, חוסר

הביטחון, וחוסר האהבה והשמחה בחיים.

לאחר עבודה עם מטופלים במשך כחצי מאה וכתיבת אחד עשר ספרים, אני מאמין שרכשתי הבנה על הבעיה האנושית וגיבשתי

עקרונות לגישה טיפולית אפקטיבית לה אני קורא אנליזה ביואנרגטית. ספר זה מתאר את התהליך בשיטת טיפול זו ומדגים את יישומה בעזרת סיפורי מקרה של מטופליי. הרשו לי לומר שגישה זו אינה פיתרון קל ומהיר, אבל היא בהחלט אפקטיבית. מידת יעילותה תלויה בנסיונו ובהבנה העצמית של המטפל. מכיוון שהבעיות עימן נאבקים אנשים הן מובנות באישיותם לאורך השנים, אין זה מציאותי לצפות לפיתרון קל ומהיר. ניסים אמיתיים קורים רק לעיתים רחוקות. הנס היחיד שמתרחש באופן קבוע הוא נס היווצרות החיים. ספר זה מוקדש לנס זה.

התאוריה הבסיסית של אנליזה ביואנרגטית היא הזהות התפקודית והסתירה בין גוף ונפש – בין תהליכים פסיכולוגים ופיזיולוגים. הזהות התפקודית מתייחסת לכך שהגוף והנפש פועלים כיחידה אחת בהפעלת הגוף ומהווים יחידה אחת ברמה העמוקה של תהליכים אנרגטיים. הסתירה משתקפת בכך שעל פני השטח, הנפש משפיעה על הגוף והגוף, כמובן משפיע על חשיבה ותהליכים מנטאליים.

אנליזה ביואנרגטית מבוססת על העיקרון שהאדם הינו ישות מאוחדת ושמה שמתרחש בנפש בהכרח מתרחש גם בגוף. כך שאם אדם הוא מדוכא, עם מחשבות של יאוש, חוסר אונים וכישלון, גופו ייצג גישה מדוכאת דומה, הנכרת ביצרית דחף ירודה, תנועתיות מופחתת ונשימה מוגבלת. כל תפקודי הגוף יהיו מדוכאים, בכללם גם חילוף החומרים, מה שמוליך לירידה בייצור אנרגיה בגוף.

כמובן שהנפש יכולה להשפיע על הגוף כשם שהגוף משפיע על הנפש. במקרים מסוימים קיימת האפשרות לשפר את תפקוד הגוף דרך שינוי בגישה המנטאלית, אבל שינוי שכזה הוא זמני אלא אם כן התהליכים הגופניים הקשורים בו משתנים בצורה משמעותית אף הם. מצד שני, לשיפור תפקודי הגוף ישירות כמו על ידי נשימה, תנועה, הרגשה וביטוי עצמי יש השפעה מיידית ומתמשכת על הגישה המנטאלית. בסופו של דבר, העלאת רמת האנרגיה של האדם היא השינוי הבסיסי שהתהליך הטיפולי חייב להפיק כדי להשיג את המטרה של שחרור האדם ממגבלות העבר ועַכָּבות ההווה.

היררכית פונקציות האישיות

היררכית פונקציות האישיות

התרשים הנ"ל משקף את היררכית פונקציות האישיות כפירמידה ובראשה האגו. פונקציות אלו קשורות ותלויות זו בזו, וכולן מתקיימות על גבי הבסיס המייצג את ייצור והאנרגיה ושימושה.

מטרת הטיפול היא לעזור לאדם להחזיר לעצמו אתה פוטנציאל הקיום המלא שלו. אצל כל אלו המגיעים לטיפול קיימת הפחתה משמעותית ביכולת לחיות ולחוות את החיים בצורה מלאה בעקבות טראומות ילדותם. זוהי ההפרעה הבסיסית באישיותם המהווה את היסוד לתסמינים אותם הם מציגים. בעוד שתסמינים אלו מצביעים על הנזקים שספג האדם בתהליך חינוכו, השורה התחתונה היא אובדן חלק מהעצמי. כל המטופלים סובלים ממגבלה מסוימת בעַצְמִיּוּתם: מודעות עצמית מועטה, ביטוי עצמי מוגבל ותחושה מופחתת של שליטה עצמית. פונקציות בסיסיות אלו הן עמודי התווח של מקדש העצמי. חולשתן מובילה לחוסר ביטחון באישיות המערער את כל מאמציו של האדם למצוא את השלווה ושמחת החיים הנותנים לחיים את הסיפוק המלא ביותר ואת המשמעות העמוקה ביותר.

התגברות על מגבלות אלו הינה משימה שאפתנית עבור כל תהליך טיפולי, וכמו שהזכרתי קודם, זהו אינו תהליך פשוט להשגה. ללא הבנה ברורה של המטרה הטיפולית, עלול האדם ללכת לאיבוד במבוך הניגודים והאמביולנטיות המבלבלים ומתסכלים את רוב המאמצים הטיפוליים. יחד עם זאת, זוהי משימה חיונית היכולה לסייע באופן משמעותי לרבים בתרבות שלנו, שעבורם החיים הינם מאבק להשרדות וששמחה עבורם הינה חוויה נדירה.

@כל הזכויות שמורות ליניב גפנר ול- The Alexander Lowen Foundation

Recent Posts
bottom of page