top of page

חווית המטופלים בפסיכותרפיה גופנית


במסגרת כתיבת תזה לתואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, אני עורך מחקר בנושא חוויות מטופלים בפסיכותרפיה גופנית.


לצורך המחקר אני מראיין מטופלים/ות בהווה ובעבר שחוו טיפול בפסיכותרפיה גופנית, מינימום פעם בשבוע ובמשך תקופה


של לפחות חצי שנה ברציפות, במטרה לתאר ולהבין את החוויות שלהםן במהלך הטיפול ולאחריו.

הריאיון יתקיים בזום או פנים מול פנים במשך פגישה אחת של כשעה. פרסום ממצאי המחקר ייערך באופן שלא יאפשר את זיהוי המרואיינים.

לפרטים נוספים ולהשתתפות במחקר, ניתן לפנות אלי במייל ygafner@gmail.com או בטלפון 054-246-1010.

אשמח לעזרתכםן בהפצה ושיתופים למי שעשוי/ה להתאים ותודה רבה!


מחקר זה יתמקד בחוויות מטופלים/ות בפסיכותרפיה גופנית. המחקר יבקש לנסות ולהבין את החוויות, התחושות, התהליכים, האתגרים והתובנות של מטופלים/ות שעברו טיפול בפסיכותרפיה גופנית. המחקר צפוי לתרום במספר מישורים: ראשית, לסייע בהבנת חוויות המטופלים בפסיכותרפיה גופנית, ובכך לתרום לדיוק ולשיפור הפרקטיקה בקרב פסיכותרפיסטים גופניים. הדבר עשוי להקל גם על שילובם בצוותים רב מקצועיים לצד בעלי מקצוע מתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך. שנית, הבנה טובה יותר של חוויות המטופלים תוכל לתרום לגישור על פערים בין התיאוריות והמחקרים בתחום לבין תוכניות ההכשרה והפרקטיקה הקלינית. תקוותי היא שמחקר זה יוכל לסייע באיסוף מידע לטובת גיבוש פרקטיקות יישומיות להנגשת התחום ליותר אנשים במערכות חינוכיות, בריאותיות ושיקומיות. בנוסף, סיפור סיפורים נחשב לדרך בסיסית שבה אנשים מבינים את חוויות חייהם ומחקר זה עשוי לתרום למשתתפים בו עוד רובד להעמקת החוויה והתובנות של התהליך שעברו (כל זאת בעילום שם וללא סימנים מזהים). אשמח לשתף אותך בתובנות בתום המחקר.Comments


Recent Posts
bottom of page