top of page

"שתי רגליים על הקרקע"

משתף קטע על קרקוע וחשיבותו לבריאות גופנית ונפשית מתוך הספר ״Joy/שמחה - ההתמסרות לגוף ולחיים״ מאת ד״ר אלכסנדר לואן שיצא ממש בקרוב לאור בפעם הראשונה בעברית:

״…אדם המחובר למציאות, נחשב כמי שעומד עם "שתי רגליים על הקרקע", משמע שהוא מרגיש את החיבור בין כפות רגליו לבין הקרקע עליה הוא עומד. אנשים מנותקים או לחוצים אינם מרגישים את החיבור הזה עם הקרקע, כי רגליהם "רדומות" באופן יחסי – הם אולי יודעים שרגליהם נוגעות, אך הם אינם חשים במגע עצמו. זאת כתוצאה מכך שהסיגו את האנרגיה מפלג גופם התחתון, מתוך תגובה לפחד. במקרה שבו הפחד גדול כל כך, האדם עשוי להסיג כל רגש מגופו ולהגביל את תודעתו לראשו בלבד. אדם כזה יחיה בעולם של פנטזיה.

אנשים רבים חיים בראשם יותר מאשר בגופם כדי להימנע מתחושות כואבות ומפחידות בגוף. חלקם אף עשויים להתנתק לחלוטין מגופם בתגובה למצב של פחד קיצוני. התודעה שלהם יוצאת מגופם והם חווים את עצמם כמתבוננים על הגוף מלמעלה…

קשר עם המציאות אינו מצב של הכול או לא כלום. חלק מאיתנו מחוברים למציאות יותר מאשר אחרים, המנותקים ממנה במידה מסוימת. מכיוון שהקשר עם המציאות מהווה תנאי לשפיות, הוא מהווה גם תנאי לבריאות נפשית ופיזית. עם זאת, אנשים רבים מבולבלים בנוגע לשאלה מהי מציאות, שכן הם משווים את המציאות עם הנורמה התרבותית ולא עם תחושותיהם הגופניות. אדם שהרגש אצלו נעדר או מעומעם, יחפש משמעות מעבר ל"עצמי" שלו. אדם שגופו חי ופועם יכול לחוש את מציאות חייו. עד כמה אדם חי ועד כמה הוא מסוגל להרגיש – הם מדדים למידת החיבור שלו עם המציאות.

להיות מקורקע משמעו לחוש את שתי הרגליים על הקרקע. כדי לחוש בקרקע, על הרגליים להיות טעונות אנרגטית. עליהן להיות מלאות חיים ותנועתיות, כלומר שיש בהן תנועות ספונטניות ולא רצוניות, כגון רעד. הרעד אינו חייב להיות אינטנסיבי. הוא עשוי להיות שקט כהמהום של מכונית עם מנוע עוצמתי. אם אין המהום, אנחנו יודעים שהמנוע כבוי. כאשר כפות הרגליים של אדם נראות חסרות חיים, ורגליו חסרות תנועה – אנחנו יודעים שהוא אינו מרגיש את החיבור לקרקע. כשהרגליים מלאות חיים, ניתן לחוש זרם של עוררות שעובר בהן, מחמם אותן ומרעיד אותן.

"קרקוע" הוא תהליך אנרגטי שבו זורם גל של עוררוּת בגופנו, מהראש ועד לכפות הרגליים. כשהגל חזק ומלא, האדם מרגיש את גופו, את המיניות שלו, ואת הקרקע עליה הוא עומד. הוא מחובר למציאות…״

ומשתף סרט מומלץ על חשיבות החיבור לקרקע:

Recent Posts
bottom of page