top of page

הטבע של החרדה / יניב גפנר

הלבשתי חולצה מעל פניו של בני בן השלושה חודשים ומיד הבחנתי בתגובה החרדתית שלו. עם פניו מכוסים, אפילו לרגע, עיניו לא יכלו לראות ונשימתו הפכה מוגבלת. הוא החל להתנשם במהירות ולהניע את ידיו ורגליו בחוזקה כדי לשנות את המצב ולהחזיר את ההרמוניה לקיומו השברירי. ואכן, ברגע שהורדתי את החולצה, נשימתו האטה וגופו כולו נרגע באחת. זוהי דוגמה פשוטה לתגובה האבולוציונית הטבעית של הגוף למצב הנחווה כמסוכן — זוהי חרדה.

ההגדרה הבסיסית ביותר של חרדה מתארת ״תחושה של אי-נוחות ועצבנות, בדרך כלל מפני רעה צפויה או קרבה״, כלומר, דאגה מפני מה שעלול לקרות. חרדה טבועה בכל האורגניזמים החיים, לכן כל יצור חי חווה חרדה. זוהי פונקציה חשובה ומועילה של החיים. עם זאת, כמו בכל תהליך טבעי אחר, הבעיות מתחילות כאשר קיימות הפרעות המונעות את השלמתו של התהליך.

בהגדרה המקצועית הרחבה יותר, נכללים גם תסמינים המלווים חרדה כמו חוסר שקט,