top of page

חרדה וחיבור עצמי / יניב גפנר

Photo by Serrah Galos

זה פשוט מדי, חשבתי לעצמי. איך יכול להיות שבכך שאדריך את מי שמולי להתחבר לעצמה, אעזור לה להפחית את החרדה שלה? האם יתכן שהתשובה להתמודדות עם חרדה היא חיבור-עצמי?

אם חוקרים, פסיכיאטרים ומטפלים עומלים על הגורמים והפתרונות המורכבים לטיפול בהפרעות חרדה שונות, אולי אני בכלל לא בכיוון הנכון. ובכל זאת, העדויות בקליניקה שלי מצביעות שוב ושוב — חיבור-עצמי מפחית חרדה.

אבל מה זה בכלל חיבור-עצמי? זה אומר דברים שונים לאנשים שונים. במחקרים במדעי המוח, ההתייחסות לכך מוגדרת כאינטרוספקטיביות ומתייחסת לחלק במ