top of page

לחיות עם חרדה - קבוצת תהליך חדשה בעברית


לאחר סיום מוצלח ומשמעותי של קבוצת תהליך להתמודדות עם חרדה באביב האחרון, אני שמח לפתוח קבוצה חדשה שתחל את דרכה בסתיו הקרוב.


אחת הדרכים היעילות להקלה על חרדה היא באמצעות הגברת המודעות לגוף וחיזוק הקשר בין הגוף לנפש. בקבוצה נלמד על הטבע של החרדה, נשתף