top of page

״זה משהו שאין לו מילים״



הרצאה ושיח על חוויות מטופלים

בפסיכותרפיה גופנית (BPT)

 יום חמישי 2.5.2024 | 20:00-21:30 | אונליין

 

מה מטופלים מרגישים כששואלים אותם ״איפה זה בגוף?״

מהי החוויה בטיפול שעושה שימוש גם בכלים לא מילוליים?

 

אלו הן חלק מהשאלות שעולות בעקבות המחקר העוסק, לראשונה בישראל, בחוויית הטיפול בפסיכותרפיה גופנית (BPT). דרך ראיונות עומק, מבקש מחקר איכותני זה, לפתוח צוהר אל המניעים שמובילים מטופלים לפנות לטיפול ב-BPT, אל חוויית הטיפול והשפעותיו, וכן, אל ייחודיות הטיפול בהשוואה לטיפולים אחרים.  במפגש אסקור את התחום, אציג את ממצאי המחקר ונקיים דיון פתוח על הנושאים והשאלות סביבו.

 

ההרצאה ללא עלות אך נדרשת הרשמה מראש באתר הארגון הישראלי לפסיכותרפיה גופנית:

 

* המחקר נערך במסגרת לימודי תואר שני בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה. מחקר המשך החל כעת במסגרת לימודי הדוקטורט שלי באותו החוג ויעסוק בזהות המקצועית של פסיכותרפיסטים גופניים ובחוויות הטיפוליות של מטופלים בפסיכותרפיה גופנית.

Commentaires


Recent Posts
bottom of page