top of page

החופש להרגיש - סקירת הספר ״שמחה״ / Joy של ד''ר אלכסנדר לואן


תקציר- ״Joy / שמחה - ההתמסרות לגוף ולחיים״ ספרו של ד״ר אלכסנדר לואן, מחלוצי טיפול הגוף-נפש ואבי האנליזה הביואנרגטית, מעניק לקורא מסר אופטימי לחיים בריאים ושמחים. הספר עומד במבחן הזמן, רלוונטי וחשוב, כשמחברו מעמיק בניתוח פסיכולוגי מרתק בשילוב עם עבודה גופנית ומאפשר מפגש אותנטי ומשמעותי דרך סיפורי מקרה רבים. הספר מומלץ למטפלים ולכל אדם המעוניין לחוות חיי רגש מלאים.